Close

Shri.S.C.Temne

Janpad Panchayat Khaknar-450331

Email : jpkhaknar[at]nic[dot]in
Designation : CEO Janpad Panchayat Khaknar
Phone : 07325276327