Close

Police Station

S.No. Name Contact Number
1 Kotwali 07325-255233
2 Khaknar 07325-276325
3 Ganpati Naka 07325-240750
4 Nimbola 07325-288625
5 Nepanagar 07325-274210
6 Lalbagh 07325-243276
7 Shahpur 07325-268130
8 Shikarpura 07325-241241